Читайте також:


Особливості садкові рибоводних господарств
Садковий рибництво зародилося на базі ставкового рибництва і володіє цілим рядом переваг. 8 Зокрема, садкові господарства можна розміщувати безпосередньо у водоймах, у тому числі комплексного призначення, що дозволяє використовувати одні й ті ж водні ресурси як для рибництва, так і для інших галузей народного господарства.

Біологія розмноження коропа
Як і всі прісноводні риби, короп роздільностатеві. Процес розвитку статевих продуктів починається на першому році його життя і закінчується з настанням статевої зрілості: у самців - на третьому році життя, у самок - на четвертому.

Вплив навколишнього середовища на вирощування риб у садках
На різних етапах онтогенезу вирощуваної в садках риби навколишнє середовище, її численні фактори роблять прямий вплив. Умовно їх можна розділити на два види: абіотичні і біотичні (рис.

Облов ставків
Облов нагульних ставків рибгоспи Білорусії починають з вересня. У найбільш великих господарствах облов триває до кінця жовтня, у дрібних - закінчується раніше. Всі роботи ведуться за раніше розробленим графіком, складеним з таким розрахунком, щоб закінчити вилов всієї риби до замерзання води.

Заводський метод одержання молоді риб
В даний час в ставковому рибництві широке поширення отримав заводський спосіб виробництва личинок коропа і рослиноїдних риб з наступним подращивание їх у ставках і лотках під плівковим покриттям. У 1980 р. таким способом в цілому по країні було отримано 2,5 млрд. личинок коропа і 2,1 млрд. личинок рослиноїдних риб. У Білорусії повністю або частково перейшли на отримання личинок коропа та інших видів риб заводським способом рибокомбінат «Біле», «Любань», «Лахві», Білоозерський і Новолукомльскій риборозплідники і ряд інших господарств, які мають у своєму складі інкубаційні цехи.


   2010